מדיניות פרטיות

שופיקל (Shopikal) (להלן: "החברה") המוצג באתר אינטרנט בכתובת אתר אינטרנט או דומיין shopikal.com לרבות תתי דומיין או תיקיות (להלן: "האתר"), הוא מיזם מסחר אלקטרוני העוסק גם בתחום הסיטונאות, קמעונאות, קניות ועוד.

מדיניות פרטיות זו מוסיפה על תנאי השימוש באתר וקובעת כיצד החברה או האתר אוספים מידע, משתמשים בו וכיצד מאחסנים אותו, והכל לגבי מי שנכנס לאתר או משתמש בשירותים אחרים של האתר או החברה, לרבות ערוצי השיווק וההפצה כמו רשתות חברתיות, אימייל ועוד (להלן: "המשתמש").

הוראות אלו חלות על האתר של החברה, לרבות אתרים אחרים המופעלים על ידי החברה לפי המצויין בנספח במדיניות זו. מדיניות זו תותאם לאתרים אחרים בנספח באופן שבו ההגדרה של "האתר" תחול לפי ההגדרה המצוייה במדיניות הפרטיות של אותו אתר ולפי השינויים המותאמים למדיניות זו.

מבלי לגרוע מהאמור בפסקה קודמת, ההגדרה של "האתר" תותאם ותכלול, לפי העניין, גם את אתרי האינטרנט האחרים של החברה כאמור בנספח.

הקדמה זו, לרבות המידע הכתוב לעיל ומטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהכלל התנאים של מדיניות זו.

אין לראות בכותרות משום פרשנות כלשהי, אלא לצורך חלוקה נינוחה לפרקים וחלקים מקובצים לפי העניין.

היה ומדיניות זו כתובה בשפות נוספות, ויש סתירה בין המידע או הפרשנות, מדיניות זו – בעברית – תגבר.

איזה מידע נאסף?

החברה מאפשרת לכל משתמש להיכנס לאתר האינטרנט כדי לעשות שימוש במידע כאמור בתנאי השימוש. כדי לזהות כניסה של משתמשים החברה שימוש בכלי אנליטיקס שמסייעים לנו לקבל מידע לגבי מיקום המשתמש, זמן הכניסה לאתר, משך השהייה, עמודים שבו הוא שהה, סוג הדפדפן בו השתמש, רשת האינטרנט, כתובת IP אישית, שפת הדפדפן, סוג המכשיר ולעיתים גם שם המכשיר, טווח גילאים, מגדר, אופן הכניסה לאתר, פעולות שבוצעו באתר כמו לחיצות וגלילות מסך ועוד.

מידע הכתוב בפסקה קודמת זה הוא מידע כללי וצבור לגבי כלל המשתמש ולרוב אינו מידע אישי של המשתמש.

בנוסף, החברה מאפשרת למשתמש לפנות ליצירת קשר לצרכים שונים. במקרים אלו נאספים השם הפרטי והמשפחה של המשתמש, מספר טלפון נייד או נייח, כתובת דואר אלקטרוני ולעיתים מידע נוסף בהתאם לסוג הפניה והמידע המבוקש.

יתרה מכך, החברה מאפשרת למשתמש לפנות ולבצע פעולות גם בערוצים האחרים כמו הרשתות החברתיות, ושם הם עשויים להתבקש לספק את המידע הכתוב בפסקה קודמת. בנוסף, החברה עשויינ לקבל מידע מאותה רשת חברתית או גורם חיצוני, המידע הזה לא נאסף תמיד, אך לעיתים כן.

מדוע המידע נאסף?

החברה אוספת את המידע כדי לספק שירותים שונים למשתמש ובין היתר כדי לענות לפניה. החברה משתמשת במידע גם כדי לשפר את השירותים או המידע המוצגים למשתמשים וכדי למדוד את הביצועים השונים בהתאם להחלטת החברה.

החברה גם עשויה להשתמש במידע כדי להציג למשתמש תוכן מותאם ומודעות בהתאם לצורך, כאשר המשתמש נמצא וגולש גם באתרים אחרים. בנוסף, החברה משתמשת במידע כדי להגן על המשתמשים של האתר או של החברה, למשל בעת השארת תגובה באתר.

זכות עיון במידע

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות בישראל, המשתמש רשאי לעיין במידע המוחזק לידיו ואף לתקן את המידע אם נמצא כי הוא לא שלם או לא ברור או לא עדכני. כדי לעשות זאת, יש לפנות אל החברה בטופס יצירת הקשר.

שיתוף המידע

המידע המצוי נשאר אצל האתר או החברה בלבד, ולא מועבר לגורמים חיצוניים שאינם מורשים לכך. אך החברה עשויה לשתף את המידע המצוי לגבי המשתמש.

דבר זה קורה כאשר החברה מחוייבת לפעול לפי דין או הליך משפטי מסויים. כאשר החברה צריכה לעבד את המידע הזה עם ספקים חיצוניים, והכל בתנאי שהדבר ייעשה לפי תנאי מדינות זו בלבד. סיבה נוספת שהמידע עשוי להיות משותף הוא אם המשתמש בעצמו ביקש – למשל להעביר לספק חיצוני מסויים.

אבטחת המידע

האתר או החברה ו/או מי מטעמו שומרים את המידע של המשתמש בשרתים המאוחסנים אצל ספקי אחסון שונים בעולם. חלק מהמידע מאוחסן על ידי האתר וחלק ממנו נעשה על ידי ספק השירות של האתר או החברה.

החברה עושה מאמץ נרחב על מנת להבטיח אבטחת מידע גבוהה של המשתמש, לרבות עם שימוש בטכנולוגיות ובתקנים ייעודים לצורך הגנה על המידע המצוי באותם מאגרי מידע.

למידע זה יש נגישות מוגבלת בלבד לגורמים מסויימים שעומדים בתקני הגנה על המידע בהתאם לדין. ככל שתימצא פגיעה כאמור, האתר ו/או החברה יעשו שימוש וינקטו בהליכים הולמים.

מבלי לגרוע מהאמור, רשת האינטרנט אינה מאפשרת הגנה מלאה על הפרטים וייתכן כי גורמים עויינים עשוים לפגוע באתר או בחברה או בשירותיה או במוצריה, באופן של פרידה או חדירה ללא הסכמה וללא הרשאה לכך.

מדיניות עוגיות

עוגיות הן קבצים הנשמרים בדפדפן של המשתמש והן מאפשרות למשתמש לשמור הגדרות ונתונים של המשתמש כדי להקל עליו בעת כניסה נוספת לאתר האינטרנט. לדוגמה: שמירת מוצרים שנוספו לעגלת הקניות, חיבור לאזור האישי ללא כניסה מחדש ועוד.

החברה משתמשת בעוגיות באתר זה ובאתרים אחרים כדי להתאים את חווית הגלישה ועל מנת לשפר את התכנים המוצגים למשתמש. העוגיות מספקות לחברה ולאתר, לפי העניין, מידע לא אישי אודות המשתמש כמו אזור מגורים, מדינה, כתובת IP ועוד.

הערות

מדיניות פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת. האתר או החברה או מי מטעמו אינו מתחייב לעדכן בדבר עדכון המדיניות וניתן לגשת בכל עת לעמוד זה לעיין בתנאים כאמור. זאת ועוד, אין התחייבות לשמור על גרסאות קודמות וכי כל עדכון יחול גם בעד המועד שקדם לו.

תנאי מדיניות פרטיות אלו כפופים להוראות הדין וחוק במדינת ישראל בלבד, שחלה עליו הוראות חוק ומשפט ישראלי בלבד.

נספח

מדיניות זו חלה על האתרים הבאים, להלן כולם ביחד, לפי העניין, "האתר":

  • קנה לי – בכתובת kneli.co.il.
  • קופונה קופונים – בכתובת coupona.co.il.
  • שופינג ישראל – בכתובת shoppingisrael.org.il.
  • בלאק פריידי ישראל – בכתובת black-friday.org.il.
  • בלאק פריידי ניו – בכתובת blackfridaynew.com.
  • סייבר מאנדיי ישראל – בכתובת cybermonday.org.il.
  • שופינג איי אל ישראל – בכתובת shopping-il.org.il.
  • יום הרווקים הסיני – בכתובת singles-day.org.il.

עדכונים ושינויים

מועד עדכון אחרון: 15.11.2020.