תנאי שימוש (תקנון)

שופיקל (Shopikal) (להלן: "החברה") המוצג באתר אינטרנט בכתובת אתר אינטרנט או דומיין shopikal.com לרבות תתי דומיין או תיקיות (להלן: "האתר"), הוא מיזם מסחר אלקטרוני העוסק גם בתחום הסיטונאות, קמעונאות, קניות ועוד.

מדיניות זו מהווה תנאי שימוש ו/או תקנון לפיו החברה מסדירה את היחסים המשתפים בינך (להלן: "המשתמש") לבין החברה ולרבות חברות קשורות אליה.

הוראות אלו חלות על האתר של החברה, לרבות אתרים אחרים המופעלים על ידי החברה לפי המצויין בנספח במדיניות זו. מדיניות זו תותאם לאתרים אחרים בנספח באופן שבו ההגדרה של "האתר" תחול לפי ההגדרה המצוייה בתנאי השימוש של אותו אתר ולפי השינויים המותאמים למדיניות זו.

מבלי לגרוע מהאמור בפסקה קודמת, ההגדרה של "האתר" תותאם ותכלול, לפי העניין, גם את אתרי האינטרנט האחרים של החברה כאמור בנספח.

הקדמה זו, לרבות המידע הכתוב לעיל ומטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהכלל התנאים של מדיניות זו.

אין לראות בכותרות משום פרשנות כלשהי, אלא לצורך חלוקה נינוחה לפרקים וחלקים מקובצים לפי העניין.

היה ומדיניות זו כתובה בשפות נוספות, ויש סתירה בין המידע או הפרשנות, מדיניות זו – בעברית – תגבר.

כללי

המשתמש מצהיר כי קרא, הבין ואישר את תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי שימוש" ו/או "תקנון"). בנוסף לכך, הסכים לכך כי לא תהיה לו כל טענה כלפי האתר או החברה ולרבות כלפי מי מטעמו ו/או האנשים שכתבו את התוכן.

הנאמר בתנאים לו נכתב בלשון זכר, אולם דבר זה נעשה לצרכי נוחות בלבד והרי הכוונה היא לזכר ולנקבה כאחד. משתמש שלא מסכים לאחד מהוראות שבעניין תקנון זה, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר או בשירותים שהאתר או שהחברה מספקת.

שימוש באתר

השימוש באתר ובתוכן המצוי בו, ניתן AS-IS, והמשתמש מצהיר כי לא תהיה כל טענה כלפי שלמותו, אמינותו, בטיחותו, תקינותו או דיוקו. השימוש ניתן לצרכים אישיים ו/או פרטיים בלבד ואין לעשות שימוש אחר שלא אושר על ידי האתר או מי מטעמו.

המידע המובא באתר זה מוגש בתור שירות לציבור ואינו בו כדי להטיל חבות או או אחריות כלפי האתר או מי מטעמו. כל העושה בו שימוש, עושה זאת על אחריותו.

זכויות יוצרים

חל איסור מוחלט על שימוש בתוכן במסגרת של העתקה, שכפול, תרגום, שכפול, הצגה או כל שימוש אחר שנוגד את זכויות היוצרים שלנו לפי כל דין.

יש לציין כי האתר עשוי להכיל תוכן ומידע של ספקים חיצוניים כמו לוגו, תמונות, סרטונים, צילומי מסך או מוצרים – בכפוף להוראות ולשמירה על זכויות היוצר. חל איסור מוחלט על שימוש במידע זה ללא רשות מהיוצר.

מבלי לגרוע מהוראות חלק זה, המילים "שופיקל" ו/או "Shopikal" ו/או כל סגנון כתיבה שלהם בשפות אלה ואחרות – הם סימן מסחרי רשמי של החברה. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בשם החברה ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב. חל איסור מוחלט להשתמש בשמות משתמש או בשמות אתרים או בשמות מתחם (דומיינים) או בשמות ברשתות חברתיות או בכל מקום אחר. רישום שם מתחם או שימוש בשם כאמור בניגוד להוראות אלו מהווה הפרה יסודית של זכויות היוצרים שלנו ועלולה לגרור אחריה השלכות משפטיות.

הגבלת אחריות

האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם או עשוי להיגרם למשתמש או מי מטעמו או שפעל דרכו, כתוצאה משימוש באתר ו/או אי שימוש באתר ו/או הצגת התוכן באתר ו/או אי הצגת התוכן ו/או הפסקת הפעילות של האתר ו/או הגבלת הכניסה אל האתר ו/או כל סיבה אחרת בקשר לאתר זה או לערוצים ברשתות חברתיות בהם האתר מציג ומפרסם את התכנים השונים.

שימוש באתר לעניין פסקה קודמת: לרבות הסתמכות על התוכן באתר ו/או אי הסתמכות כאמור.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים, כדי להמשיך לבצע את הפעולה הבאה, למשל להשלים את תהליך הרכישה או לבצע כל פעולה אחרת בהתאם לסוג התוכן והמטרה שהקישור מופיע. יש לציין כי האתר ו/או החברה אינם אחראים לגבי אותו כלל בשום מקרה. לעניין זה, גם לא לתוכן האתר, לבטיחות האתר, לפעילות או להפסקת פעילותו ולכל נושא אחר.

על אף הכתוב באתר ובתכנים המופיעים בו, התוכן מיועד למידע כללי ושאינו מחייב. בנוסף, התוכן אינו מהווה תחליף לכל שימוש מקצועי, לרבות פיננסי, חשבונאי, עסקי, משפטי או אחר, בין אם נקבע לו רישיון או לא, לפי כל דין. למעשה, השימוש כאמור הוא באחריות המשתמש בלבד ולא תהיה לו כל טענה כלפי האתר או החברה.

על מנת לרכוש באתרים שונים, עליכם להיות בגירים או כשירים משפטית, בהתאם לאותם תנאים או מדיניות. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לכל התקשרות כזו בינכם לבין אותו אתר או ספק או חנות או עסק. זאת ועוד, חלק מאותם אתרים עשויים להיות מותאמים לגילאים שונים, לפי הכשירות המשפטית או לפי כל דין ישראלי אחר – לפיכך הינכם רשאים להיכנס לאותם אתרים רק לפי תנאים אלו.

עמודים מסויימים באתר זה יכולים לכלול טופס יצירת קשר לצורך קבלת מידע או שירות מסויים, או בתור פניה אל בית עסק כזה או אחר. יצויין כי האתר עשוי להעביר את הפרטים אל בית העסק כזה או אחר לרבות לגביו התקבלה הפנייה, בהתאם להסכמה בין האתר לבין אותו עסק. הטופס אינו מהווה אישור או טופס פנייה רשמי אל אותו בית עסק לעניינים שבין הלקוח לבין העסק. מובהר כי האתר אינו נושא באחריות כלפי שירות, סיוע, תמיכה או כל בעיה הנוצרת בהתקשרות או העסקה בין הלקוח לבין העסק, לרבות ההליכים הנוצרים כתוצאה מכך.

האתר עשוי לכלול קופונים ו/או קוד קופון אשר מעניקים למשתמש הטבה מסויימת כדוגמת הנחה כללית על העסקה, הנחה על מוצר מסויים, הנחת משלוח חינם, מוצר במתנה וכדומה. האתר אינו אחראי על הקופונים ועל ההטבות שהם מעניקים. ייתכן כי קודי קופון מסויימים פגי תוקף, מעניקים הטבה אחרת ולרבות הנחה קטנה יותר, או שיש טעות כלשהי. האתר לא יהיה אחראי על טעויות כאלו או אחרות ולא יידרש לפצות משתמש אם באתר הוצגה הטבה מיטיבה יותר.

גילוי נאות

חלק מהקישורים המופיעים באתר עשויים לזכות את האתר ו/או החברה בעמלה מסויימת בעד הפניית המשתמש ו/או ביצוע הפעולה לגבי אותו אתר. יצויין כי המחיר למשתמש לא משתנה בין אם ההפנייה נעשתה דרך החברה ו/או האתר, לבין אם נעשה באופן ישיר. העמלה משולמת על חשבון המפרסם בלבד ולא על חשבון המשתמש.

זאת ועוד, ייתכן כי חלק מהתוכן יהיה שיווקי, כזה שהמפרסם שילם עבורו כדי שהוא יוצג באופן כזה. גם במקרה זה העלות / המחיר אינו משתנה בהתאם למקור ההפנייה כאמור בפסקה קודמת.

החברה עשויה להציג באזורים מסויימים באתר, רשימה של עסקים או חנויות מומלצות לצרכנים. ייתכן כי קישורים באזור זה, חלקם או כולם, יופנו לאתרים או לחנויות אשר מזכות את האתר בתגמול. המלצה כאמור אינה מהווה המלצמה או משום התחייבות החברה כלפי טיב המוצר, בית העסק או השירות, ולפיכך ומבלי לגרוע מהוראות אחרות בתנאים אלו, החברה לא תהיה אחראית לכל עניין.

דיוורים

להלן הוראות בעניין דיוורים ושליחת עדכונים למשתמש

דיוורים באמצעות אמצעי התקשרות של המשתמש

האתר מאפשר לכל משתמש להירשם לרשימת תפוצה על ידי מסירת פרטי המשתמש, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון או אמצעי התקשרות אחר, על מנת לקבל דיוורים ובפרט קבלת דברי פרסומת. בעת מסירת פרטים אלו, המשתמש מאשר כי לאתר או למי למטעמו, לרבות צדדים הקשורים לאתר או לאתרים או חברות אחרות הקשורות לאתר, לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול הדעת הבלעדי, הודעות לגבי פעילות האתר או אתרים אחרים המנוהלים על ידי אותו מפעיל של האתר או צדדים קשורים אליו (לרבות מי מטעמו) לרבות הצעות בעניין רכישה של מוצר או שירות או דבר פרסומת מכל סוג שהוא, לרבות הודעות ועדכוני האתר או הודעות אחרות.

המשתמש רשאי, בכל עת, להיות מוסר מרשימת התפוצה של האתר, לרבות באמצעות קישור להסרה המוצג בכל הודעה פרסומית הנשלחת מאת האתר או מי מטעמו, או באמצעות שליחת בקשה דרך הכתובת הדואר האלקטרוני של האתר המוצג בהודעה הפרסומית, או באמצעות הגעה לטופס יצירת הקשר של האתר.

מובהר כי היה והמשתמש הסכים לקבל דבר פרסומת על ידי יותר מאתר אחד המופעל על ידי החברה או מי מטעמה, בהתאם לרשימת האתרים הכתובה בנספח א' במדיניות זו, הרי שאם הוא ירצה להיות מוסר מרשימת התפוצה בהתאם לכתוב בפסקה קודמת בעניין אותו אתר, עליו לבקש הסרה כאמור מכל אחד לחוד מאחר וכל אתר משתמש במערכת לשליחת מיילים משל עצמו.

מובהר כי היה והמשתמש הסכים לקבל דבר פרסומת על ידי הצטרפות לכמה רשימות תפוצה המופעלות על ידי החברה או מי מטעמה, הרי שעליו להיות מוסר מהרשימה כאמור מקודם בכל רשימה. אולם, החברה ו/או מי מטעמה תעשה בדיקות במידת האפשר כדי למנוע כפילויות כאמור.

דיוורים באמצעות התראות והודעות בדחיפה

מבלי לגרוע מהאמור בחלק זה "דיוורים", האתר או מי מטעמו, רשאים להשתמש בשירותים נוספים לשליחת דיוורים, לרבות שימוש במערכת לשליחת הודעות בדחיפה לדפדפן (Push Notifications). הודעה לרישום לקבלת עדכונים ופרסומים באופן זה תוצג למשתמש כאשר הוא מבקר באתר והיא אינה מבקשת ממנו כל אמצעי התקשרות. דברי פרסומות יישלחו למשתמש אם הוא יבחר להירשם לקבל עדכונים, באמצעות אותו דפדפן ממנו הוא נרשם ובעת גלישה בפועל בו.

המשתמש ראשי, בכל עת, להיות מוסר מרשימת התפוצה באמצעות הודעות בדחיפה לדפדפן, באמצעות לחיצה על פעמון המופיע בחלק התחתון של האתר ולאחר מכן לחיצה על הסרה. היה והפעמון אינו מוצג, ייתכן כי המשתמש משתמש בכלי החוסם הצגתו, ובמקרה כזה עליו לגשת להגדרות הדפדפן במקום בו קיימים הגדרות לאתרים התראות לגבם ולהסיר את האתר מרשימת האתרים להם המשתמש מסכים לשלוח עדכונים.

יצויין כי האתר או מי מטעמו אינם יכולים להסיר משתמש על פי בקשה, מאחר שהמערכת אינה מבקשת פרטי זיהוי או אמצעי התקשרות ולפיכך כל נרשם לקבלת עדכונים אלו הוא אנונימי מצד האתר או מי מטעמו.

להלו אופן הסרה לפי דפדפנים פופולאריים:

אבטחה

החברה דואגת לשמירה על בטיחות המשתמשים באתר זה, בשירותים אחרים של החברה או של האתר ומשתמשת בכלים ובפתרונות שונים לצורך כך. יחד עם זאת, האתר אינו חסין מפני פריצה ו/או חדירה לא מורשית ו/או מפני חדירה לתוכן של המשתמש. לכן, האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינו אחראי לכל טענה או תביעה בנושא אבטחת המידע ופרטי המשתמשים ולא על ההשלכות כתוצאה מכך.

הערות

תנאי שימוש אלו עשויים להתעדכן מעת לעת. האתר או מי מטעמו אינו מתחייב לעדכן בדבר עדכון תנאי שימוש אלו וניתן לגשת בכל עת לעמוד זה לעיין בתנאים כאמור. זאת ועוד, אין התחייבות לשמור על גרסאות קודמות של תנאי שימוש אלו וכי כל עדכון יחול גם בעד המועד שקדם לו.

תנאי שימוש אלו כפופים להוראות הדין וחוק במדינת ישראל בלבד, שחלה עליו הוראות חוק ומשפט ישראלי בלבד.

הצהרת נגישות

החברה עושה מאמצים על מנת לאפשר לכל אדם לגשת לאתר זה ולאתרים אחרים, וזאת כדי לקבל את המידע שהוא מעוניין בו, בפרט אם מדובר על אדם עם מוגבלות.

הצהרת הנגישות קובעת אילו חלקים הונגשו ואילו עדיין לא עבור ציבור זה. המידע שכבר הונגש:

 • הצגת התוכן עם גופן קריא Arial.
 • שינוי גודל גופן טקסט במקדלת עם Control פלוס או מינוס, להגדלה ולהקטנה בהתאמה.
 • ניווט עם מקלדת על ידי מקש TAB.
 • הצגת תגית ALT (תיאור אלטרנטיבי) עבור רוב התמונות.
 • הסרת אנימציות ברוב האתר.

אנחנו עושים מאמצים להנגיש עוד את האתר ולפיכך חלק מהאתר ייתכן כי עדיין לא הונגש. לצורך קבלת מידע או פניה בנושא, ניתן ליצור קשר בטופס בעמוד יצירת הקשר איתנו.

מדיניות עבור קהילות

האתר מפעיל מגוון קהילות בתחומי קניות באינטרנט לרבות בנושאי טיפים וייעוץ, מדריכים, קופונים וכן קהילות מותאמות עבור מותגים מסויימים. קהילות אלו יכולות להיות במגוון מערכות כגון דרך האתר, דרך רשתות חברתיות או דרך כלים חיצוניים אחרים. המדיניות להלן בחלק זה חלה לגבי אותן קהילות.

רשאי להצטרף כל משתתף שהינו אדם פרטי מהחשבון הפרטי שלו. משתתף שהינו עושה שימוש בפרופיל עסקי או פרופיל שאינו אמיתי, אינו רשאי להצטרף או להשתתף בדיונים או בשיחות, אלא אם כן מדובר בחשבון ייעודי של האתר או החברה, או של עסק או מותג אשר קיבל השראה מהחברה לכך.

רק פוסטים או תגובות הקשורות לקנייה או למכירה של מוצרים, טיפים, המלצות או דעות בעניין חנויות או עסקים בהתאם לתחום או לנושא הקהילה. עבור קהילות המותאמות למותגים, יאושרו רק אם מתייחסים לאותם מותגים בהתאמה, לאותן קהילות, פוסטים רשאים להכיל גם תמונות או סרטונים או פריטים שנרכשו על ידי המשתתפים.

קידומי מכירות למינהם, תוכן שיווקי, פרסומים גלויים או סמויים, קישורים חיצוניים לרבות קישורים לא רלוונטיים, ספאם או אחרים, הם אסורים בהחלט. משתתף יקבל התראה בפעם הראשונה ויורחק מן הקהילה בפעם הבאה. אולם, אם מדובר על הפרה מהותית, האתר או החברה רשאים להרחיק את המשתתף כבר מהפעם הראשונה. ההחלטה אם מדובר על הפרה מהותית או לא, הינה על פי שיקול דעת החברה בלבד.

המשתתף נדרש לשמור על שיח מכבד ופורה, שפה נאותה, יצירת תרבות ואווירה נעימה, וגם יש להיות אדיב כלפי משתתפים אחרים. בריונות או דברי פגיעה הם אסורים בהחלט. סיוע או עזרה הם חשובים כדי ליצור קהילה טובה וחברתית, לכן יש לתת יותר מאשר לקחת משם. המשתתף נדרש אף לשמור על פרטיות של משתתפים אחרים, כך שכל המידע אשר פורסם שם, אמור להישאר שם.

עבור קהילות ממוקדמות מותגים, יש לציין כי אותן קהילות אינן רשמיות של בתי העסק, אלא הן נועדו לקדם ולסייע לצרכנים ברכישות של מוצרים מאותם מותגים. לוגו, פוסטים וחומרים מסויימים הם יהיו זכויות יוצרים של אותם מותגים בלבד.

האתר או החברה אינם אחראים לכל התנהלות בין הצרכן לבין בית העסק המוצג בקהילה. האתר או החברה אינם אחראים על ההטבות, המבצעים או כל המידע המוצג מטעם בית העסק או המותג.

מדיניות עבור חנויות ועסקים

נוסף על כל האמור לעיל ומבלי לגרוע מכך, האתר מציג עמודים של חנויות וקטגוריות חנויות. מדובר על רשימה של עסקים וחנויות, המציעים מוצרים או שירותים, בין אם הם נקנים באופן מקוון או על ידי הגעה פיזית לבית העסק.

לכל עסק או חנות יש עמוד ייעודי באתר ופרטי המידע לגבי כל חנות מבוססים מתוך אתר האינטרנט או עמוד הפייסבוק או עמוד האינסטגרם של אותה חנות או עסק.

חלק זה חל רק לגבי אתרים כאמור בנספח בהם יש עמודי חנויות.

הוספה או הסרה של עמוד חנות

החנות, העסק או מי מטעמם, רשאים לפנות אל האתר על מנת לבקש לשנות את התיאור או המידע הכללי המופיע לגביו, או להוסיף מידע אחר. כמו כן, הוא רשאי לפנות אל מי מטעם האתר על מנת להסיר את המידע או החנות שלו.

החברה רשאית, להוסיף לאתר, עמוד חנות או עסק, גם ללא הגשת בקשה מטעם בית העסק או מי מטעמו. באתרי אינטרנט המופיעים בנספח, למעט אתר ראשון, בית העסק נדרש להגיש בקשה בכל שנה כדי להשתתף באירועי קניות.

ככל שהעסק נדרש לעמוד בתנאים או בהנחיות מסויימות כדי לעמוד בדרישות ההשתתפות, החברה תהיה רשאית לדחות בקשה להוספת חנות או עסק. דחייה כאמור מאפסת את הגשת הבקשה ובית העסק נדרש להגיש בקשה עדכנית נוספת.

האתר אינו מתחייב להודיע אל בית העסק אם הוא נוסף לאתר או לא נוסף לאתר, בין אם הבקשה להוספה הייתה מיוזמתו ובין אם לא. אולם, האתר יהיה כן רשאי להודיע דרך המייל או פנייה של נציג בעניין הוספה או הסרת העסק.

דירוג חנות

לגבי כל חנות, עשויה להופיע אפשרות לדירוג של אותה חנות. הדירוג נעשה מכוכב 1 ועד 5 כוכבים, כאשר מספר גבוה, משמעו כי הדירוג טוב יותר. כל צרכן רשאי לדרג כל חנות, בהתאם לניסיון שלו עם אותה חנות, לשירות מכירות או מידע ועוד.

האתר אינו משנה את הדירוג ואינו משפיע עליו. אולם, אם האתר ראה כי הדירוג מצד המשתמשים נעשה בכוונת תחילה על מנת לפגוע באותו עסק – האתר רשאי, אך אינו חייב, לשנות או להסיר את הדירוג האמור.

מובהר כי הדירוג אינו מהווה, באופן ישיר או עקיף, תו תקן או תו איכות של המוצר או החנות או העסק. הדירוג מצביע על הדעה או הניסיון של משתמש כלפי או עם החנות או העסק.

בנוסף על האמור מקודם, החנות או העסק, רשאי לבקש מהנהלת האתר להסיר את הדירוג של החנות. האתר רשאי לפי בקשה להסיר את מנגנון הדירוג, ובלבד שהעסק או החנות יפרט את הסיבה בגללה הוא מעוניין להסיר כאמור ובלבד שהסיבה היא סיבה שעלולה לפגוע במדדים עסקיים מהותיים.

הגבלת אחריות כלפי עסק או חנות

יצויין כי האתר או מי מטעמו אינם אחראים לכל נזק שעלול להיגרם במישרין או בעקיפין לכל עסק או חנות המופיעים באתר או עסקים אחרים קשורים אליהם, וזאת בשל המידע, ובכלל זה הדירוג, המופיעים בעמוד החנות.

מבלי לגרוע מהאמור במדיניות זו ובחלק זה בפרט, האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם או עלול להיגרם לעסק כתוצאה מהופעה באתר או אי הופעה באתר. האמור חל לרבות בשל משכי זמן הוספה של עסק לאתר או הסרתו מהאתר.

תשלום

ככלל, האתר אינו מחייב בתשלום העסק או החנות על מנת להופיע בתוצאות או ביצירת עמוד חנות באתר. אולם, חלק מהעסקים עשויים להעניק הטבה או עמלה על העברת המשתמש אל החנות.

פרסום וקידום לעסקים ולחנויות

האתר רשאי להציע לעסקים להציע אפשרות של פרסום או הוספת תוכן בעמוד החנות ו/או בעמודים ברשתות החברתיות של האתר (עמוד אינסטגרם, פייסבוק, גוגל וכדומה). הוספת תוכן עשויה להיות בתור קופון, תמונה, סרטון, מוצר, מבצע, טקסט, צליל וכדומה (במדיניות זו: "התוכן").

נוסף לכך, האתר רשאי להציע לעסק להציג את המוצרים שלו באתר או בעמודי הרשתות החברתיות של האתר, לרבות הוספת קישור לאתר בית העסק, בין אם בפוסט רגיל או בפוסט מתוייג עם המוצר.

החברה עשויה להציע לבית העסק חבילה הכוללת שירותים מסויימים. חלק מן השירותים דורשים שליחת מידע מבית העסק כמו לוגו, תמונות, קישורים, מוצרים או מבצעים, או מידע אחר. ככל שבית העסק לא ישלח אל החברה את המידע, הרי שאין הדבר מזכה את בית העסק ואין אפשרות לקבלת זיכוי או החזר בשל כך.

בית עסק רשאי לבקש ביטול עסקה בגין שירות פרסום כזה או אחר הניתן על ידי האתר או האתרים האחרים. זיכוי יינתן בתוך 14 ימים ממועד התשלום, שהוא מועד ביצוע העסקה, בניכוי דמי ביטול טיפול וסליקה בסך 5% מסכום העסקה, וזאת בתנאי שלא הוחל במתן השירות לבית העסק. ככל שהוחל מתן שירות הכלול בשירות הפרסום, לא תהיה אפשרות לקבל זיכוי כספי בגין כך.

היה אם אתר או שירות ייסגר מכל סיבה שהיא, לרבות דרך דרישה או החלטה שיפוטית, הרי שהשירות או הפרסום בעדו שילם בית העסק יומר לשירות דומה באתר אחר או בשירות אחר – באותו שווי סכום העסקה הנותר (שווי העסקה במקור בניכוי השירות שניתן לפי משך זמנו או היקפו). אם לא תתאפשר המרה כזו, בית העסק יקבל שירות שיווק דיגיטלי או פרסום דיגיטלי אחר על ידי חברה שותפה בשווי סכום העסקה הנותר.

זכויות יוצרים

בית העסק או החנות, לרבות המפעיל או המחזיק או מי מטעמו, מתחייב כי התוכן המפורסם, הוא תוכן השמור בזכויות היוצרים שלו, התוכן אינו בבעלות זכויות יוצרים של גורם אחר או שהוא בבעלות גורם אחר ויש לו רשות שימוש בו.

בעת הפרסום והשיתוף, בית העסק או מי מטעמו מצהירים כי הם נותנים זכות שימוש בתוכן אל האתר או מי מטעמו, ואם התוכן בבעלות גורם אחר ויש רשות על כך – אז שהם מצהירים כי בעל הזכויות יודע או מסכים להעברה ולשימוש האמור.

האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל הפרת זכויות יוצרים, וכי בית העסק מצהיר כי הוא אחראי על נושא זכויות היוצרים והוא ישפה או יפצה, לפי העניין, את האתר או מי מטעמו בכל פנייה או תביעה או פסיקה או הוראה או צו שניתנו כנגד האתר או מי מטעמו בשל כך.

נספח

מדיניות זו חלה על האתרים הבאים, להלן כל אחד לבד או כולם ביחד, לפי העניין, "האתר":

 • קנה לי – בכתובת kneli.co.il.
 • קופונה קופונים – בכתובת coupona.co.il.
 • קוד קופון – בכתובת couponcode.co.il.
 • שופינג ישראל – בכתובת shoppingisrael.org.il.
 • בלאק פריידי ישראל – בכתובת black-friday.org.il.
 • סייבר מאנדיי ישראל – בכתובת cybermonday.org.il.
 • שופינג איי אל ישראל – בכתובת shopping-il.org.il.
 • יום הרווקים הסיני – בכתובת singles-day.org.il.

עדכונים ושינויים

מועד עדכון אחרון: 15.11.2020.